1516.

  • Selo Striježevo spominje se u vakufani iz 1516. godine i vjerovatno se nalazilo na mjestu poznatom kao staro Striježevo. Od prvobitnog sela ostalo je samo greblje - mezaristan, koje je poznato pod nazivom Hamzino greblje.

  • Selo Mijakovići (Mijokovići) spominje se 1516. godine kao timar dizdara Jusuf-age.