Opća biblioteka Vareš osnovana je 4.1.1958. godine Odlukom Narodnog odbora opštine Vareš broj 629.

Kao samostalni pravni subjekt djeluje od 23.01.2002, izdvajanjem iz Centra za kulturu «Ljiljan» Vareš, koji je ranije nosio ime Radnički univerzitet «Branko Jelić» Vareš.

Opća biblioteka Vareš smještena se u zgradi O-8, na adresi «Put mira» 2.
U prizemlju je smještena beletristika i jedan dio Dječijeg odjeljenja sa školskim lektirama, kao i arhiv sa starijim izdanjima školskih lektira.

Sprat Biblioteke sadrži čitaonicu, dječiju igraonicu i Zavičajnu zbirku.

 

Baza podataka bibliotekarske građe Opće biblioteke Vareš