Kategorija

Rođen Matija Divković

U Jelaškama je 1563. godine rođen fra Matija Divković (1563 - 1631).