Kategorija

Prvi Prvi maj

U Varešu je 1894. godine održana prva proslava 1. maja u Bosni i Hercegovini.