Kategorija

Najstarija drvena džamija u BiH

Džamija u Karićima najstarija je drvena džamija u BiH, sagrađena 1716. godine od Sefer paše.