Kategorija

Tirići i Zukići

Prvi put se spominju Tirići i Zukići - dvije mahale u Varešu.

(Ivica Mlivončić)