Radni sastanak koji se svakog prvog radnog dana u sedmici održava u našoj Biblioteci, započeo je već ranim jutrom. Na dnevnom redu je bilo nekoliko tačaka. Prva se ticala naših stručnih radionica. Ona je zamišljena kao pomoć učenicima osnovnih škola iz Vareša, i to onima koji pohađaju završne razrede. Radionice su organizirane srijedom i četvrtkom u terminu poslije nastave, i one su u saradnji s rukovodstvom škola, te razrednim starješinama, a prilika su, inače, da učenici pokažu svoju kreativnost. Ona bi im bila i od pomoći, jer, sav nakit, ukrasi i ostale rukotvorine su prodajnog karaktera. Novac od te prodaje usmjerio bi se ka nekim zajedničkim potrebama učenika. Važno je kazati da su radionice na dobrovoljnoj bazi i da njihovi polaznici ni u kom slučaju ne bi trebali ovu aktivnost smatrati svojom obavezom. Zato, jer kreativnost podrazumijeva slobodu odabira i pohađanja, kao i vrijeme provedeno za tu aktivnost. Ovo sve navodimo zbog toga, što smatramo da je dolazak učenika u našu Biblioteku, povodom slobodnih aktivnosti, jedan motivacijski momenat, koji će im u budućnosti sigurno biti od koristi. Nadalje, naš projekat pod nazivom „Kako reći NE ovisnostima“, dogovoren je za 03.12.2021. godine, kada će se steći uvjeti da predavači mogu uskladiti svoje tekuće obaveze i s tim u vezi održati predavanje na navedenu temu. Koristimo priliku da ispred naše Ustanove uputimo riječi zahvalnosti svima onima koji su podržali naš projekat i uključili se u njegovu realizaciju, počev od profesorice dr Anele Hasanagić, zatim stručnih zaposlenika Krim službe pri PS Vareš, rukovodstvima Srednje škole i osnovnih škola u Varešu, učenicima koji će prisustvovati predavanju, te finansijerima ovog projekta, Resornom ministarstvu Zenica. Vezano za realizaciju ovog omladinskog projekta je i očekivanje isporuke određenog broja novih naslova sa spomenutom temom. Uglavnom, predavanje na temu „Ovisnosti“ u organizaciji naše Biblioteke bit će održano u petak, 03. 12. 2021. u sali Općinskog vijeća Vareš sa početkom u 13 i 30 h, gdje koristimo priliku da pozovemo sve zainteresirane Varešane, pogotovo našu omladinu, da prisustvuju predavanju. U protekloj sedmici zabilježena je i posjeta kolegama u Gradskoj biblioteci Banovići, koji su, onako, kako to i priliči nama dobrim Bosancima i Hercegovcima, „ažurirali“ isporuku uglja našoj Biblioteci. Ovo spominjemo radi jedne činjenice da, bez obzira na prirodu posla kojim se bavimo, obavezama kojima smo svakodnevno zabavljeni, nama samima, koliko, zapravo, znači povezanost s nekim, prijateljstvo, saradnja. Ona će u budućnosti zasigurno biti nadograđena novim vidom saradnje i to je ono što nas čini i dobrim, i plemenitim, humanim što su kategorije koje u našem društvu sve više i više gube na značaju. Uz ovu informaciju, zaposlenici su upoznati i s mogućim redukcijama u isporuci električne energije, koja podrazumijeva i određenu izmjenu u organizaciji rada u vremenu koje je ispred nas. Obaviješteni smo, također i o najavljenom uređenju parking prostora u gradu, na koje se odnosi i prostor uz našu Biblioteku, što će  uveliko smanjiti brojne nelagodnosti, vezane za auta parkirana ispred ulaza u Biblioteku i pripadajuću joj kotlovnicu. Za pozdraviti je, svakako, najava mogućnosti tzv.“zakupa“ parking mjesta što je i u susjednim gradovima već odavno stupilo na snagu. Direktor Ilijana Gavran-Radojević je izvijestila zaposlenike i o urađenoj studiji vezano za zaštitu okoliša, koju je uradio tim stručnjaka pri Eastern Mining d.o.o Sarajevo, a ona će uskoro biti prezentirana vareškoj publici. Za našu Biblioteku, ova obimna studija značit će mnogo, radi obilja informacija koje, kako smo upoznati, čekaju na svoje korisnike. Prezentacija studije najavljena je za 07.12.2021. godine u sali Općinskog vijeća Vareš. U sklopu dnevnog reda, bilo je i pitanje našeg smještaja u prostorijama d.o.o. „Snaga“ Vareš, gdje je Opća biblioteka Vareš smještena od 07.11.2002.godine, kada je Osnivač (općina Vareš) potpisala Ugovor o korištenju prostora u ime Opće biblioteke Vareš. Tog datuma je izvršena i primopredaja prostora. Napominjemo da smo među rijetkim javnim bibliotekama u Bosni i Hercegovini koje još uvijek nemaju riješeno pitanje stalnog smještaja. Na samom kraju sastanka, naša Amerita Likić, stručni zaposlenik i kreator zapisa u softveru COBISS, koja je proteklu radnu sedmicu provela na stručnom usavršavanju u NUB BiH Sarajevo, podnijela je izvještaj o prisustvu na seminaru i dala presjek stanja u oblasti stručne obrade bibliotečkog fonda u bibliotekama, korisnicama programa, kao i buduće smjernice u oblasti primjene spomenutog programa kada je u pitanju pozajmica građe te ostale radnje vezane za raspolaganje bibliotečkim fondom. Napominjemo da je naša Opća biblioteka Vareš korisnica softvera/programa COBISS već od daleke 2006./2007.godine i da je do sada u njemu obrađeno preko 25000 naslova. Pristup kompletnoj, obrađenoj, bibliotečkoj građi koja se nalazi u našoj Biblioteci, omogućen je putem pretraživača „COBISS.BH“ - https://plus.bh.cobiss.net/opac7/bib/search?q&db=cobib&mat=allmaterials, gdje je do sada uključeno ukupno 62 biblioteke-korisnice, među kojima je, kako rekosmo, i naša Opća biblioteka Vareš.  S ovim informacijama je ujedno i iscrpljen jutrošnji dnevni red  radnog sastanka.

Očekujemo Vaš dolazak!

Ilijana, Fata, Amerita, Vedrana, Jasmina, Samida