Radni sastanak stručnog osoblja Opće biblioteke Vareš, održan je i ovog ponedjeljka u ranom, jutarnjem terminu. Ovaj put smo bili u tzv. „krnjem sastavu“, jer je jedan dio kolega upućen na stručno usavršavanje za rad u COBISS softveru, dok drugi koriste preostali dio godišnjeg odmora. Napominjemo da je stručno usavršavanje koje navodimo podržano od strane Fondacije za bibliotečku djelatnost Sarajevo, koji će uz ovaj dio pohađanja kursa, izdvojiti i dio sredstava na ime pretplate na COBISS. Kao što smo već ranije naveli, ovaj program/softver je instaliran već dugi niz godina na području Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Albanije, Poljske, Bugarske i još nekih evropskih zemalja u cilju koordinacije bazama podataka u bibliotekama navedenih zemalja. Softver omogućava međusobnu povezanost stručnog osoblju zaposlenog u bibliotekama, članicama softvera, a cilj uvezivanja je stvaranje zajedničke baze podataka, kao i uspješnija stručna obrada knjižne građe, te pozajmica građe korisnicima, međubibliotečka pozajmica i niz drugih radnji vezanih za djelatnost knjižnica. Vlasnik licence je IZUM iz Maribora, Slovenija, koji u određenim vremenskim intervalima (jednom godišnje) organizira  međunarodnu konferenciju, kada pošalje rukovoditeljima biblioteka obavijest o održavanju konferencije, a ovi dalje delegiraju svoje predstavnike. Napominjemo da je i naša Biblioteka još od 2007.godine korisnica ovog programa i aktivno učestvuje u svim inovativnim programima, koje mariborski IZUM dostavi do Virtualne biblioteke pri NUB BiH, koja koordinira na relaciji Maribor i članice COBISS-a u BiH. Zato je naša kolegica, kreator zapisa u softveru COBISS u Općoj biblioteci Vareš, upućena u NUB BiH Sarajevo, gdje se organiziraju stručni seminari već dugi niz godina. Sve ovo navodimo radi isticanja važnosti članstva naše Biblioteke ovoj velikoj COBISS porodici. U nastavku sastanka, Direktor Biblioteke iznio je podatke vezane za pripreme oko realizacije Programa za mlade u okviru kojega će biti održano predavanje na temu: “Kako reći NE ovisnostima“. Predavanjem će rukovoditi naša prof.dr Anela Hasanagić uz podršku ovlaštenih lica iz PS Vareš, zatim Srednje škole i vareških osnovnih škola. U tu svrhu urađene su plakate, brošure i ostali promotivni materijal, kako bi se ova tema dobila na značaju, naročito kod mladih osoba, kojima je, ustvari, i namijenjena. Okrugli stol bit će održan krajem ovog mjeseseca ili sredinom narednog, u zavisnosti od raspoloživog vremena naše poštovane profesorice Anele, jer je ona, inače, angažirana u redovnom, visokoškolskom programu. Direktorica Ilijana Gavran-Radojević je i ovaj put istakla veliku podršku svih obaviještenih lica, koja će biti učesnici okruglog stola. Oni su iznijeli svoj stav po osnovu problema ovisnosti kod mladih, te istakli važnost govorenja na ovu temu. Nadalje, u nastavku sastanka, data je obavijest i o pokretanju kreativnih radionica, gdje je već jedna održana u prostorijama čitaonice Biblioteke, a  učestvovali su učenici O.Š.“Vareš“ u Varešu sa svojom nastavnicom. Ove radionice će odsad biti redovito izvođene, pogotovo, jer je i pitanje zagrijavanja Biblioteke, usprkos svim otežavajućim okolnostima, riješeno ovih dana, tako da je i taj, za nas najvažniji problem, uspješno riješen. Naime, za ovu grejnu sezonu, naša Biblioteka je bila prinuđena da od vlastitih sredstava i vlastitom angažiranošću, obezbijedi potrebnu količinu ogrjeva. U nadi da će biti podržan projekat za nabavku peći na pelet, koja je prihvatljivija iz više razloga, mi se nadamo da će sveprisutni problem oko grijanja u našoj Biblioteci, biti napokon i na duži period – riješen. Ovaj projekat je urađen nešto ranije, a o tome da li će biti podržan od strane Federalnog ministarstva za civilne poslove, bit ćemo naknadno obaviješteni, a o svemu ovome smo već pisali u jednom od ranijih obavijesti. U situaciji kada vam zimska sezona ili sezona loženja, traje najmanje šest mjeseci u toku kalendarske godine, morate reagirati na vrijeme, kao bi se radni proces odvijao neometano i u kontinuitetu. Naravno, na kraju svih naših sastanaka ponedjeljkom, Direktor daje i kratki raport zaposlenima u vezi s korona virusom i uputama kako se zaštititi od istog, kako zaposleni, tako i korisnici bibliotečkih usluga, po uputama iz Doma zdravlja Vareš, Kriznog štaba Vareš i ovlaštenog lica ispred Osnivača, tj. općine Vareš. To bi bio u najkraćem pregled dešavanja u vezi s jutrošnjim sastankom stručnih zaposlenika i s tim u vezi realiziranih aktivnosti, provedenih u Općoj biblioteci Vareš za period novembar/studeni 2021.godine.