Radni sastanak koji je trebao biti održan jučer, pomjeren je za jedan dan kasnije, zbog specifičnosti dana 01.11. koji se kod katolika obilježava kao „Dan sjećanja na umrle“. S obzirom da dio kolektiva ima pravo na odsutnost na taj dan, to je i bilo razlogom da je sastanak održan jutros. Na sastanku nam je naš direktor Ilijana Gavran-Radojević iznijela svoj plan aktivnosti, kako za tekuću radnu sedmicu, tako i za period koji slijedi poslije. Spomenula je nedavno podržani projekat koji je odobren od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, gdje je naša Biblioteka aplicirala u onom dijelu Javnog poziva, gdje se mogu prijaviti tzv. „omladinski projekti“. Već smo u nekom od naših ranijih referisanja sa radnih sastanaka, spomenuli  ideju kojom želimo edukovati mlađu populaciju o „bolesti ovisnosti“. To je svaki vid konzumiranja psiho-narkotičkih i drugih materija koje svojim oblikom i djelovanjem utiču na čovjekovo psiho-fizičko ponašanje u društvu i van njega. S obzirom na činjenicu da je svaka mlada osoba radoznala i da na samo sebi znani način pokušava, dakle, samoinicijativno saznati o navedenim sredstvima upražnjavajući ih tajno, bez kontrole i time dovodeći vlastiti život u pitanje. Zato smo mi iz Biblioteke smatrali ovaj period odrastanja naših mladih jako osjetljivim i s obzirom na kasnije posljedice u životu onog, koji na bilo koji način dođe u dodir s tim zabranjenim supstancama, htjeli smo preduhitriti sve što bi se eventualno moglo dogoditi toj mladoj osobi. U saradnji s PU Vareš, O.Š. „Vareš“ u Varešu te Centrom za socijalni rad Vareš, u prostorijama naše čitaone, bit će organizovano predavanje na temu -  bolesti ovisnostidati. Očekujemo dolazak naših mladih u okviru ovog našeg projekta, kako bismo zajedno sa stručnjacima iz ovih oblasti, mogli odgovoriti na sva eventualna pitanja oko kojih se naši mladi, uglavnom, ne snalaze. Isto tako, smatramo jako važnim da se ova tema digne na veći nivo i da joj se da puna pozornost upravo u prostorijama Opće biblioteke Vareš, gdje se u brojnoj stručnoj literaturi, mogu pronaći neki od odgovora na temu  ovisnosti. Nadajući se punoj opravdanosti ove naše ideje, mi smo učinili još jedan iskorak u tom pravcu te smo se potrudili da u sklopu navedenog projekta, nabavimo još neke, zanimljive naslove iz ove oblasti, smatrajući to našom obavezom prema mladoj populaciji. Naime, svima nama je cilj da odgojimo zdrave, buduće generacije, koje će odgovorno, kao i mi, u svom vremenu i prostoru, adekvatno zaštititi čovjeka i njegovu budućnost, kao najveću i univerzalnu vrijednost. O ovoj temi je bilo dosta govora na jutrošnjem sastanku tako da smatramo da je učinjeno sve potrebno što se tiče organizacije, kako stručnog kadra, tako i drugih učesnika te prostora i prateće logistike. Nadalje, Direktorica je dala kratki osvrt na još dva urađena projekta kojima je Biblioteka htjela realizirati ideju što boljeg i funkcionalnijeg zagrijavanja prostora Biblioteke, te elektrifikacije prostora, koji trenutno i nije u dovoljnom kapacitetu. Kao završna tačka sastanka, dodakli smo se problema „Arhiv 1“, u kojemu je smještena stara, školska lektira. Naime, od ranijih, velikih poplava koje nisu zaobišle ni naš Vareš, uočilo se u navedenom arhivu prisustvo glodara. Oni se pojave, pa ih nestane i tako u neujednačenim intervalima, ostave tragove svoga prisustva, tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi ni odakle dolaze, ni kamo se sklone. Da bi otklonili svaku moguću opasnost po zdravlje, kako zaposlenih, tako i naših korisnika, jutros je na sastanku odlučeno da se pod hitno mora nešto poduzeti na izmještanju spomenutih knjiga. Također, uradit će se i temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora „Arhiva 1“, gdje će se smjestiti – nakon čišćenja, namještaj koji se trenutno ne koristi te još neki veliki komadi namještaja, dijelovi neknjižne građe i još koječega, što ne može poslužiti skrivanju glodara, niti njihovom hranom. Isto tako, dat je prijedlog da se ova prostorija koju koriste samo zaposleni, odvoji kvalitetnim sistemom zatvaranja (da li će to biti vrata ili jedna vrsta vrata, to će se u hodu odlučiti), što će biti fizičkom preprekom za buduće naše „nepozvane podstanare“. Ovim je i iscrpljen jutrošnji dnevni red uz napomenu da se svi zaposleni maksimalno angažuju na samozaštiti u sprečavanju nepotrebnog i otvorenog kontakta sa kontaminiranim prostorom i inventarom. Uz ovu preporuku idu i već odavno uvedene mjere zaštite od korona virusa, pažljivim rukovanjem s vraćenim bibliotečkim fondom, kao i vođenjem računa o tome da svaki korisnik naših usluga može neometano koristiti raspoloživi fond, bez rizika od zaraze.

Očekujemo Vaš dolazak!

Ilijana, Fata, Amerita, Vedrana, Jasmina, Samida