Današnji radni dan u Općoj biblioteci Vareš, bit će zabilježen kao poseban, jer je u njemu dovršena prva faza našeg projekta kojim je predviđeno uređenje prostora čitaonice i stručnog odjeljenja. Zamislili smo da, posebno dizajniranim, novim policama, premostimo uvijek prisutan problem nedostatka polica za knjige. Tako smo sredstvima prikupljenim prodajom naših internih izdanja „Plavo nebo iznad Vareša“ i „Vareš – sjećanje na ljude i događaje“ uspjeli realizirati do kraja onaj dio polica, koje su bile neophodne da bi spomenuti prostor bio upotrijebljen za više namjena. Potreba za rekonstrukcijom enterijera gdje je smještena stručna literatura i dio koji pripada čitaonici, prisutna je već izvjesno vrijeme. Sve do sada nismo uspjeli prikupiti dovoljna sredstva, da bismo spomenutu ideju proveli do kraja. Dobrom koordinacijom poslova koji su, između ostalog, rezultirali i našim internim izdanjima, omogućila je vlastiti prihod, koji je bio dovoljan da se prikupljena sredstva upotrijebe za nabavku preostalog dijela polica za knjige. Veći dio polica, nešto ranije, nabavljen je sredstvima Fondacije za bibliotečku djelatnost Sarajevo, na čemu je naša Biblioteka beskrajno zahvalna. Napominjemo da su izvođači radova bili domaći iz firme "Javor stil" Vareš, koji su se potrudili da uz minimalna sredstva urade ono što se od njih tražilo. Police su, dakle, urađene, na najbolji mogući način uz obostrano zadovoljstvo. Također, imamo potrebu da naglasimo ovu donaciju, jer smo i ranije pokušavali pribaviti sredstva za ovu namjenu prijavom na javne pozive, ali, naši projekti nisu prepoznati prioritetnim. Sada, već, u ovoj fazi, kada je projekat napokon dovršen, možemo sa zadovoljstvom izvijestiti da će se u adaptiranom prostoru čitaonice Biblioteke, u narednom periodu, održavati većina kulturnih manifestacija koje bude organizirala Opća biblioteka Vareš. Sada je to već izvjesno. Grad je, dakle, dobio još jedan prostor u ove svrhe. Kao ustanova od posebnog društvenog interesa, mi ćemo u budućnosti nastojati da u spomenutom prostoru upriličimo što više kulturnih sadržaja, kojima ćemo predstaviti bogatu prošlost našega Vareša i ljudi u njemu. Za početak, uskoro, idemo sa predstavljanjem jedne bogate etnografske zbirke kraja, koje je jedno od najstarijih na ovim prostorima. Nastavit ćemo u tom pravcu i dalje, ali, ćemo, svakako pokušati i sa jednako tako kvalitetnim programima u kojima ćemo predstaviti sve ljepote vareškoga kraja, bogatu povijest, jedinstvenu tradiciju njegovih stanovnika te brojne druge dragocjene podatke vezane za prirodna bogatstva i na osnovu njih stvorene vrijednosti po kojima je Vareš sa okolinom već vijekovima poznat u svijetu.  

Čekamo Vaš dolazak!

Ilijana, Fata, Amerita, Vedrana, Jasmina, Samida