Jutrošnji radni sastanak zaposlenih u Općoj biblioteci Vareš, održan je u uobičajenom terminu – ranojutarnjem. Jedna točka dnevnog reda dominirala je nad ostalim. To je realizacija podržanog projekta od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta u vezi s očuvanjem neprolaznih vrijednosti narodnog stvaralaštva na području općine Vareš. Već smo govorili o našem nastojanju da u sklopu redovnih aktivnosti na prikupljanju zavičajne građe, izdvojimo kao cjeline pojedine zbirke spomenutog materijala vezane za određene lokalitete. U vremenu koje je ispred nas, te će zbirke biti na poseban način predstavljene javnosti. Ovaj put smo odabrali samo jedno mjesto, jednu varešku mjesnu zajednicu. Iz te mjesne zajednice, dugi niz godina, oglašavao se jedan vrijedni sakupljač i bilježnik narodnoga blaga, novosti, akcija, kao i evidentičar svih kulturnih i sportskih manifestacija na području Vareša. Kao aktivni sudionik kulturnih manifestacija, naš vrijedni sugrađanin trudio se da bude informisan o svemu što se dešavalo u njegovoj sredini gdje je rođen, gdje je odrastao te o svemu značajnom iz mjesta u kojima je bio radno angažiran ili kao član nekog udruženja. Zahvaljujući svemu nabrojanom, mi danas imamo dragocjene podatke o ljudima i događajima iz tih mjesta, kao i o njihovoj materijalnoj i nematerijalnoj kulturi. To je, uglavnom, osnovna informacija u vezi s navedenom tačkom dnevnog reda, o kojoj će biti još riječi. Rok za realizaciju ovog projekta je oktobar mjesec. Mi ćemo učiniti sve da odobrena sredstva i opravdamo u skladu sa glavnom idejom projekta. Mjesec novembar je predviđen za realizaciju drugog našeg projekta, koji se tiče isključivo mlađe populacije Varešana i naših korisnika. Za njih će biti organizovan program sa edukativnim sadržajem u kojem će se naći neke od aktuelnih tema vezanih za njihovo odrastanje. Na sastanku smo dotakli i temu obnove knjižnog fonda onim naslovim za koje su naši korisnici iskazali interes. Na kraju je izvršena analiza uspješnosti provednih online seminara pod naslovom „Digitalni građanin“. Ocijenjeno je da su stručni zaposlenici uspješno savladali neke radnje iz oblasti programiranja, koristeći dostavljeni tehnički materijal. Atmosferu sa spomenutih seminara dočarat ćemo sa nekoliko snimljenih detalja. Na kraju Vama poziv da dođete. Adresu već znate: Put mira 2, u blizini Kamenog mosta.

Ilijana, Fata, Amerita, Vedrana, Jasmina, Samida