Ponedjeljak je i vrijeme za naš radni sastanak. On je u cijelosti bio posvećen samo jednoj tački, a to je priprema za realizaciju projekta vezanog za našu zavičajnu građu. To je vrijedna zbirka koja nosi ime jednog našeg vareškog sela i vrijednog sakupljača narodnih običaja. Planirana je skorašnja prezentacija spomenute zbirke, koja će slikom i riječju predstaviti vrijedne vareške domaćine, ljude koji su naučili da žive od svog rada i da svojoj djeci obezbijede uslove za što bolji život. Na sastanku smo dogovorili plan odvijanja projekta te konkretna zaduženja. Također, izvršen je odabir materijala – u slici, koji će biti obuhvaćen i predstavljen Varešanima. Dogovoreno je, također, da će se sve planirane aktivnosti održati u prostorijama naše čitaonice, zahvaljujući sretnom rješenju u vezi s nedavno postavljenim policama za knjige. Analizirala se svaka mogućnost što boljeg predstavljanja jednog dijela vareških mjesnih zajednica, pa će, vjerujem u budućnosti, biti prilike da se postupno predstave i druge naše mjesne zajednice i ljudi u njima. Na bibliotečki način! Zbog okolnosti i činjenice da se naša Biblioteka dugi niz godina bavi prikupljanjem zavičajne građe – u svim oblicima koje podrazumijeva bibliotečka građa, mi smo u prilici da odgovorimo ovom zahtjevnom poslu. Radujemo se sa našim korisnicima svakom novom otkriću zavičajne građe i ujedno smo zahvalni onima koji nam dostavljaju obavezne primjerke, kao i sve druge eksponate za koje vjerujemo da će dobro poslužiti budućim generacijama. Ono što je važno istaći je  činjenica, da je bilježenje i pamćenje povijesnih činjenica vezanih za svaku sredinu i ljude koji u njoj žive, osnova za našu buduću povijest, za nas, za druge. Jer, pamćenje vodi ka zaboravu, a bilježenje jednoj istini, koja se ne da falsifikovati, ako smo je autentično „ispisali“. Tako živimo rasterećeni svih pretpostavki, koje vrlo često unose zabunu, a kada fakti progovore, onda je mogućnost nesporazuma između ljudi svedena na minimum. Zato smatramo da je naša aktivnost vezana za prikupljanje zavičajne građe od izuzetne važnosti, kako za nas, tako i za druge koji nisu tu, a koji pokazuju interes za ovom građom. Naš projekat će biti značajan doprinos očuvanju narodnoga blaga Vareša i okoline te  svih drugih podataka vezanih za određeni lokalitet i ljude u njemu. Detaljnije o svemu ovome, iznijet ćemo u narednim našim informacijama u rubrici „Ponedjeljkom s Vama“. Ostale aktivnosti u našoj Biblioteci provode se planiranim tempom i pravcem. Pojačan je rad s učenicima koji tradicionalno dolaze po svoja lektirska štiva, ali, ima i onih naših vrijednih, mladih čitača, koji traže nešto i „za dušu“. Odrasli su već naviknuti gdje da potraže ono što je predmetom njihovog zanimanja. Za sve Vas – Opća biblioteka Vareš je na staroj adresi. Dođite da se družimo!

Ilijana, Fata, Amerita, Vedrana, Jasmina, Samida