Jutrošnji radni sastanak počeo je kao nikad dosad – lijepo! Direktor, Ilijana Gavran-Radojević nam onako s nogu podijeli platne liste i tako izmami osmijeh ?  i radost u srcu. Dakle, čeka se plaća ovih dana. Tako smo, rasterećeni, mogli dalje da nastavimo sa sastankom. Prva informacija je bila u vezi planirane prijave na Javni poziv Fonda za okoliš Sarajevo, gdje smo odlučili da pokušamo riješiti predugo već prisutni problem u vezi s grijanjem u zimskom periodu. O tome smo pisali i u našim prošlim izvještajima, gdje smo iznijeli podatke vezane za bibliotečko preživljavanje tokom zimskog perioda. Uspostavili smo dijalog s spomenutim Fondom, gdje su nam preporučili određene predradnje, čijom realizacijom bi se, napokon, moglo doći do nekakvih konkretnih mogućnosti. Zaključak je da bi u slučaju dobre volje, prije svega našeg Osnivača pa odgovornih u Fondu, Opća biblioteka Vareš mogla riješiti problem grijanja koji je star koliko i naša Biblioteka. Od osnivanja (04.01.1958.) pa do danas, naša ustanova nema riješeno pitanje stalnog smještaja pa samim tim ni pitanje grijanja. S obzirom na činjenicu da u prostoru gdje smo sada smješteni – i koji je jedini u gradu odgovarajući za našu Biblioteku, ne raspolažemo pravom vlasništva, to je svaka potreba rekonstrukcije prostora i prilagođavanja našim potrebama, unaprijed osuđena na složeno i često nerješivo pitanje. Zato smatramo da bi iskazana dobra volja – kao što je to i sve vrijeme naše prisutnosti u Biblioteci, mogla u budućnosti rezultirati nekim konkretnim rješenjima i da bi ta volja svih odgovornih u našoj Općini, sada mogla najbolje pomoći. Po nekim anketama provedenim među pratiocima na društvenim mrežama, rad naše Biblioteke je ocijenjen dobrim. Ako se ne varam, čak je 85% anketiranih bilo takvog mišljenja. Ovaj podatak mi daje za pravo da kažem, kako smo mi zaposlenici stimulisani da se angažujemo još i više, kako bi korisnici bibliotečkih usluga u našem gradu bili još zadovoljniji. Ne može se poreći trud svih zaposlenih da se na vrijeme daju sve tražene informacije i da je naša Biblioteka uvijek na usluzi svim građanima Vareša od jedne pa do sto i jedne godine starosti. Također, usluge naše Biblioteke provode se i van granica naše Općine putem međubibliotečke saradnje, tako da smo obradovani svakim novim zahtjevom za ovakvim vidom saradnje sa kolegama iz susjednih biblioteka i onim koje su u sistemu COBISS-a. Činjenica je da se ovdje ulaže u razvoj svih kapaciteta koje posjeduje naša Biblioteka, počev od beletristike, školskih lektira, literature za najmlađe, stručne građe, zavičajne građe, periodike itd. Sve ovo govorimo iz razloga da bi svima Vama približili značaj funkcionisanja ovakve javne, kulturne ustanove – javnog informatora, koja je u potpunosti u službi građana. Da bi ona takvom ostala svih dvanaest mjeseci tokom kalendarske godine, moralo bi se riješiti njeno osnovno i goruće pitanje: trajni smještaj i grijanje. Zato smo jutros i dali ovoliko prostora ovim stavkama, koje se trenutno rješavaju na višim nivoima i koje su i do sada – ako ćemo pravo govoriti, naše lokalne vlasti, rješavale kao prioritetne. Molimo samo da svi istrajemo u ovoj nakani, kako bismo pred sobom napokon imali pravo rješenje. Jer, ako postoji šansa da se iskoriste svi ti javni pozivi kojima se podržavaju ustanove kulture i pomaže u njihovom radu, opstanku, funkcionisanju, onda je na nama da se s krajnjom ozbiljnošću pozabavimo onim što je do nas. A do nas je prikupljanje neophodne dokumentacije, kojom bismo mogli ući u najuži izbor za dodjelu sredstava. Možda sve ovo što smo gore naveli zvuči previše opširno i možda se ponavljamo, ali, ljeto je u bibliotekara uvijek sezona javnih poziva, tako da se treba iskoristiti i najmanja šansa za dobijanje novčanih sredstava u cilju poboljšanja usluga korisnicima. I dalje će se pratiti javni pozivi, kao i rezultati onih, na čiju adresu smo poslali naše projekte. Činjenica je da je većina planiranih aktivnosti za ovu godinu u toku realizacije ili se priprema njeno konačno rješenje. Sretni smo zbog niza dobrih rješenja s kojima smo započeli ovu kalendarsku godinu, kao što je obnova knjižnog fonda, pregovori oko prostornog uređenja čitaoničnog prostora i stručnog odjeljenja, kao i nekih drugih poslova, koji su uspješno završeni. Puno je posla to je evidentno i dobro je da je tako.

 Očekujemo Vaš dolazak!