Radni sastanak ovog ponedjeljka započeo je provjerom datuma u vezi s rješenjima za korištenje godišnjih odmora naših zaposlenika. Provjera je bila neophodna radi planiranja radnih aktivnosti za period VII i VIII mjesec, koje smo uvijek posebno pozdravljali radi činjenice da se jedino u ta dva mjeseca ne mora razmišljati o loženju vatre. Vareško sunce zna u tim mjesecima ogrijati i nas na preko 840 nadmorske visine, tako da je u Biblioteci moguće organizovati i neke dodatne sadržaje. Ovaj put je naš Direktor s najbližim saradnicima predložio pokretanje „Ljetne čitaonice“ i zato je jutros trebalo dogovoriti oko tehničkih detalja. Radi što efikasnijeg rada spomenute čitaonice, planirano je postavljanje suncobrana, adekvatne podloge, te stolova, osvježenja, ako nam se ljeto uopće dogodi ove godine. Međutim, današnjih tek 10 stepeni C daje slabe nade. Kako god bilo, mi ćemo biti spremni na vrijeme dočekati naše prve korisnike „Ljetne čitaone“ i ponuditi im raznovrsnu bibliotečku građu koju posjedujemo. Također, predvidjeli smo i mogućnost ponovnog rada s mladim korisnicima koji su bili članovi naših „Kreativnih radionica“. U sklopu njih, izrađivao se nakit, suveniri, crteži i sl. te isti prodavali, a novac dobiven tim putem doniran je školama radi pomoći oko organizovanja dječijih ekskurzija, tj. za one učenike koji su u stanju socijalne potrebe i sl. Nadalje, ovakve i slične aktivnosti osmišljene radi poticaja na kreativnost mladih ljudi, uvijek kriju u sebi i nešto dodatno, što će u kasnijoj životnoj dobi mlade osobe, poslužiti u neke svrhe. Jedna od tačaka dnevnog reda jutrošnjeg sastanka bila je i ona u vezi s prijavama na javne konkurse u vezi s dobijanjem sredstava za realizaciju nekih naših projekata. Kao što smo već spomenuli u nekom od naših ranijih referisanja, planirali smo i određene izmjene u načinu zagrijavanja prostora biblioteke. Ovaj problem je star otprilike koliko i naša biblioteka i predstavlja glavni kamen spoticanja kada su u pitanju neke dodatne usluge biblioteke. U zimskom periodu, nažalost, nije moguće duže zadržavanje u prostoru naše čitaone, niti u dječijoj igraoni i zbog toga često moramo sačekati ljetni period kada se temperatura izjednači s vanjskom. Tada nastojimo nadoknaditi sve što smo propustili u zimskom periodu s tim što se taj ljetni period uglavnom iskoristi i u svrhu poslova održavanja prostora (krečenje, preuređenje namještaja, rasporeda bibliotečkog fonda, poslovi revizije građe, sitne popravke unutar prostora, preuređenje pristupa biblioteci i sl.). Ove godine je planirana rekonstrukcija centralnog grijanja, koji bismo preuredili tako da bi sa čvrstog goriva prešli na pelet, za koji je dokazano da ne ispušta štetne gasove u obimu i kvalitetu, kakvi su kod čvrstih goriva (ugalj, drvo). Zato je jutros u vezi s rečenom temom, izdvojeno mnogo prostora, gdje su se svi prisutni uključili sa svojim prijedlozima, sugestijama, preporukama. Uglavnom, ocijenjeno je da je krajnje vrijeme da se ozbiljno zabavimo pitanjem novog i praktičnijeg/zdravijeg rješenja za grijanje u biblioteci. Na kraju je još jednom dat osvrt na realizaciju ideje u vezi s pokretanjem „Ljetne čitaone“, gdje i dalje stoji apel našim sugrađanima da nam pomognu oko pronalaska suncobrana, njegove posudbe i korištenja u trajanju od 01.07 – 31.08. ove godine. Svakako od Vas očekujemo da reagujete i unaprijed zahvaljujemo za svaki oblik saradnje.

Vaši bibliotekari: Ilijana, Fata, Amerita, Vedrana, Jasmina i Samida.