Ponedjeljkom s Vama

Radni sastanak u nas jutros bijaše kao i svakog ponedjeljka na momente preozbiljan pa onda poravan, onako, kako su teme nadolazile. Uvodni dio odnosio se na dva započeta projekta, koji su u fazi završetka, a odnose se na one ideje čijom bi se realizacijom postigla veća učinkovitost u našem radu. Očekujemo podršku, kako od Federalnog ministarstva kulture i sporta, tako i od nekih drugih koji  već godinama pomažu naš rad i ulažu u kulturu. Projekti su naša šansa da u moru nestašica, a pogotovo kada je novac u pitanju, pribavimo za našu Biblioteku nedostajuća sredstva počev od novih naslova iz svih oblasti znanja i lijepe riječi pa do tehničkih pomagala, stručnog usavršavanja, potrošnog materijala, sistema organizacije pojedinih segmenata neophodnih za rad u optimalnim uvjetima te do najmanjih programskih sadržaja, čiju važnost nikako ne umanjujemo jer su obimom manje zahtjevni. Ovdje se misli, prije svega na radionice koje s vremena na vrijeme organizuje naša Biblioteka u saradnji sa drugim javnim ustanovama u gradu Varešu. Ali, ako uzmemo u obzir njenu plemenitu namjenu iza koje stoji, prije svega humanost i pomoć mladima, onda, ovakvi programi trebaju što više prostora. Već smo govorili da su neki od naših posljednjih projekata predlagani s ciljem reorganizacije prostora unutar kojeg je raspoređen naš  bibliotečki fond. Uspjeli smo dosad da izdvojimo Centralno odjeljenje koje je u prizemlju i ono je do sada najbolje oranizirano: neometano se obavljaju poslovi zaduživanja i razduživanja bibliotečke građe. Međutim, Stručno odjeljenje ima odgovarajuće nedostatke, koji bi se mogli premostiti jednim sretnim rješenjem, a to je nabavka funkcionalnijih polica, koje bi bile jednoobrazne i koje bi omogućile bolju iskorištenost prostora, kao i korištenje građe. Ovaj projekat nam je izuzetno važan, jer bi njegovom realizacijom bilo moguće uvesti neke sadržaje koji se tiču rada sa mladima. Naravno, kada su u pitanju novi projekti, opet je glavni akcenata dat na obnovu bibliotečkog fonda.  Isto tako, neki od naših projekata nastavljaju sa tradicijom „Zadržimo u sjećanju …“, a odnose se na neke naše slavne Varešane, koji su se proslavili u djelatnosti kojom su se bavili tokom života. Po tom modelu, i ove godine smo se odlučili za jednog takvog i toplo se nadamo da će naša ideja biti kao i dosad podržana. Kao pomak u radu, bilježi se i napredak u stručnoj obradi novopridošle bibliotečke građe, koja prolazi čitavu jednu opservaciju dok dospije na police: temeljito čišćenje i odlaganje na posebno mjesto radi opasnosti zbog eventualnog prisustva korona virusa, zatim njeno evidentiranje kroz inventarne knjige da bi ostao pisani trag o prispijeću, zatim prolazak kroz COBISS evidenciju, a onda kroz interni softver „LIBRA“, kroz koji se vrši interna obrada i uz pomoć kojega se radi sa korisnicima. Ističemo prednosti ovakvog rada, jer on podrazumijeva profesionalnost i efikasnost u radu te bolji uvid u sve one nepoznanice u našem poslu kojih je bilo mnogo više kada nismo imali elektronsku obradu bibliotečke građe. Zahvaljujući spomenutim programima, sada se rad odvija u kontinuitetu i kao takav nudi uvid po dva osnova.  U situaciji kada su nam neke dosadašnje aktivnosti svedene na minimum mi nastojimo biti ponajprije na usluzi našim korisnicima omogućavajući im maksimalnu bezbjednost dolazaka u našu Ustanovu poštujući upute Kriznog štaba formiranog radi zaštite od korona virusa. Nastojimo normalizovati naš rad uprkos činjenici da je trenutno grad Vareš prepoznat kao mjesto gdje je spomenuti virus dosta aktivan. Svim našim sugrađanima upućujemo podršku u borbi s korona virusom.

Očekujemo Vaš dolazak i preporučujemo na korištenje naš bogati knjižni fond.