Ponedjeljkom s Vama

Sastanak koji u našoj Biblioteci održavamo ponedjeljkom radi dogovora u vezi s radnim zadacima za tekuću radnu sedmicu, jutros je imao svoje specifičnosti po dva osnova: trenutna epidemiološka situacija u gradu te objava nekoliko javnih poziva. Prva tema odnosila se na netom urađeno testiranje na COVID-19 po nalogu Osnivača – općine Vareš, tako je i Opća biblioteka Vareš zajedno sa općinskim djelatnicima te djelatnicima ustanova kojima je Općina osnivač u subotu u prostorijama Doma zdravlja Vareš, obavila navedeno testiranje. S obzirom da su rezultati za zaposlenike naše Ustanove uglavnom uredni, nastavljamo sa redovnim radom, ali uz maksimalni oprez i mjere zaštite. Direktor Ustanove je još jednom izrazio zabrinutost za sve naše sugrađane i za nas zaposlenike u vezi s mogućim kontaktima te apelovao da se korisnicima bibliotečkih usluga izađe ususret na način kako to odgovara i jednima i drugima. Ovo je, po svemu, vanredna situacija u našem gradu pa je tako i u našoj Ustanovi naglašen maksimalan oprez. Nažalost, ovoj temi je jutros na sastanku dato najviše prostora pa smo i mi ovdje iznijeli toliko detalja. Druga tačka dnevnog reda odnosila se na aktuelne javne pozive, na koje naša Ustanova redovno aplicira. Predloženo je nekoliko ideja koje bi trebalo realizirati kroz projekte sa kojima ćemo sigurno krenuti u nove i uspješne radne zadatke. Tako je naša Biblioteka već godinama u prilici da uz pomoć ovakvih i sličnih projektnih ideja, ostvari značajne pomake u svom radu i djelovanju. Nadalje, riječ je bila o tekućim poslovima u kojima se rado odazivamo zahtjevima korisnika pa je u tom pravcu zajednički odgovoreno na nekoliko upita u vezi s potrebnom informacijom. Odloženi kurs za obuku u COBISS programu je nakratko spomenut gdje se očekuje naknadni poziv od NUB BiH, koji već dugi niz godina vode brigu o obuci bibliotekara za rad u spomenutom programu. Upućena je i zahvala Načelniku koji je obezbijedio i ovaj put potrebne količine ogrjeva tako da se do daljnjeg može obezbijediti radna temperatura.

Uz podršku svima onima koji su evidentirani kao COVID pozitivni i molba da budemo svi maksimalno oprezni i podrška jedni drugima.