Ponedjeljkom s Vama

Ponedjeljkom u utorak

Radni sastanak bijaše pomjeren dan poslije, jer nam je jučerašnji bio neradni i Praznični. Zato koristimo priliku da s danom kašnjenja čestitamo „Dan nezavisnosti“ naše jedine i najljepše Bosne i Hercegovine –naravno, onima, koji ovu zemlju doživljavaju kao svoju. Uglavnom, jutrošnji sastanak proteče nešto kraće nego inače. Kao prva informacija, bilo je saopćenje od strane Direktora da je situacija u gradu Varešu povodom korona virusa došla do uznemiravajućeg stepena. Prema dostupnim informacija, veliki je broj naših sugrađana u borbi s simptomima koji upućuju na koronu, ali, vjerujemo da uz te simptome idu i oni što su samo odraz laganih prehlada i mogućih alergija. Prihvat pozajmljenih knjiga i njihovo odlaganje u posebne kutije te izmještanje u arhiv, dio je obaveznih radnji, koje provodimo već duži period, a koje su preventiva u smislu zaštite od eventualno prisutnog virusa, koji se, između ostalog, može naći i na koricama vraćenih knjiga. Oprez je pojačan u svakom smislu, ali, naglašeno je, isto tako, da je primjetan veći broj naših korisnika, koji dane smanjenog kretanja, općenito, provode uz knjige. Nadalje, naglašena je i otprije stvorena obaveza Biblioteke da namjenska sredstva Fondacije za bibliotečku djelatnost Sarajevo, usmjeri ka onom dijelu aktivnosti za koje su sredstva i planirana. Riječ je o edukaciji naših stručnih zaposlenika – naprednom kursu, vezanom za rad u softveru COBISS. Iz NUB BiH je najavljeno da je stručna edukacija planirana za dane 16. – 18. marta 2021.godine, ako u međuvremenu ne bude kakvih nepremostivih poteškoća, jer je kurs već odgađan nešto ranije. Direktor Biblioteke je iskoristio priliku da sa zahvalnošću istakne redovitu pomoć Fondacije za bibliotečku djelatnost i odnedavno Fondacije za izdavačku djelatnost zbog podrške, pomoći i svake vrste stimulacije u radu naše Ustanove. Nadalje, naše svakodnevne obaveze u vidu zaštite bibliotečke građe, njihova razmještaja na policama u cilju praktičnijeg korištenja te svih neophodnih radnji kako bi zaštitili knjižni fond od mogućih oštećenja, odvijaju se prema uputama struke. Dio stručnih poslova koji se odnosi na obradu i evidentiranje u postojeća dva softvera – interni „Libra“ i već spomenuti „COBISS“ preko kojega smo uvezani sa ostalim bibliotekama – članicama istog, odvijaju se povećanom dinamikom. Razlog tome je određi priliv novih naslova pristiglih uspješnim projektima, vlastitom kupovinom te u zadnje vrijeme povećanim poklon-knjigama naših sugrađana, Varešana.  Zahvalni smo i sretni zbog svih onih, koji će koristiti ovu građu. Jedna od tema jutrošnjeg sastanka je i rad na klasificiranju  arhivske građe pa samim tim i  njenom razmještanju, u situaciji, kada nedavno tehnički preuređeni prostor „Arhiva 2“ nudi nove mogućnosti. Nastavlja se saradnja sa lokalnim medijima, kao i kontakti sa onim pravnim subjektima, čije usluge Biblioteka koristi u kontinuitetu ili povremeno, a sve u cilju blagovremenog obezbjeđenja informacija u vezi s našim radom.

U nadi što manjeg broja oboljelih od korona virusa te uspješnog oporavka onih do kojih je ovaj virus ipak uspio doći, pozdrav svima Vama i podrška za sve ono što planirate i želite. Svakako Vas očekujemo i u našoj Biblioteci. Nudimo bezbroj novih naslova. Ima za sve ponešto!

Kolektiv Biblioteke: Ilijana, Fata, Amerita, Vedrana, Jasmina, Samida.